Funktionalitet

Webbaserat

MoistPal är helt webbaserat så att ingen installation krävs. Varje användare har en personlig inloggning.

App

MoistPal används tillsammans med en Androidapp som laddas ned från Google play eller MoistPals hemsida.

Fuktkvotsmätning

Fuktkvoten mäts med resistans på liknande sätt som de på marknaden dominerande mätarna. MoistPals konstruktion medger också att det exakta sättet som resistansmätningen utförs på kan varieras mjukvarumässigt och nya mätalgoritmer kan användas.

Bluetooth

Överföring av mätdata sker via Bluetooth och kan därigenom direkt kopplas samman med en smartphone, PC eller annan utrustning som har Bluetooth.

Detekterar felaktiga mätningar

MoistPal varnar automatisk för mätningar som inte verkar ok. T.ex. om man mäter i luft.

Automatisk överföring

Mätdata överförs och lagras automatiskt så att användare direkt efter mätningen kan skriva ut rapporter m.m.

Rapporter

Standardrapporter som sammanställer mätningar. Data kan även enkelt exporteras till t.ex. Excel.

Koppling till externa system

Data från MoistPal kan hämtas och integreras med sågens övriga system t.ex. SawInfo, torksystem affärssystem m.fl.

Mekaniska förbättringar

MoistPals hammare har en mängd smarta egenskaper som förbättrar handhavandet: Knapp för mätvärde direkt på hammaren, ljuddämpning, lodar automatiskt, stabil infästning av stift, m.m.

Abonnemang

Med MoistPal följer ett abonnemang där datalagring, rapporter m.m. ingår.

 

 

© 2024 Datapolarna i Skellefteå AB


© 2024 Datapolarna i Skellefteå AB