MoistPal

Beskrivning

DataPolarna har sedan 1998 jobbat med internlogistiksystem för sågverk. I vårt system SawInfo är insamlande av fuktkvotsdata en viktig funktion. Under cirka 5 års tid har vi sökt efter en fuktkvotsmätare som motsvarar våra önskemål angående kommunikation med SawInfo utan att hitta något som matchat våra krav. Under den resan har vi till slut skaffat oss de kunskaper och kontakter som gjort att vi kunnat ta fram en egen hårdvara. Projektet startade i juni 2013 och vi lanserade vår prototyp i början av 2014. Den färdiga produkten MoistPal går nu att beställa.

Historia

MoistPal fuktkvotsmätare är en nyhet för att underlätta provtagning av fuktkvoter i sågade trävaror. Målet under utvecklingen av MoistPal har varit att förbättra och förenkla handhavande och funktion på en mängd punkter. Systemet är också en bra plattform för fortsatt utveckling av mätmetodik, handhavande, och interaktion med andra system.

 

 

© 2024 Datapolarna i Skellefteå AB


© 2024 Datapolarna i Skellefteå AB